Produkter og tjenester

Vår misjon for våre transporttjenester er enkel: Vi leverer det du vil, dit du vil, når du vil. Det viktigste for oss er at du er fornøyd. I oss finner du en totalleverandør av maskin- og transporttjenester. Finner du ikke det du leter etter er det bare å ta kontakt.

50+ års erfaring

Sentral plassering

Totalleverandør av maskin- og transporttjenester

Høy kvalitet og god service

Hva vi tilbyr…

Tungtransport, maskinoppdrag,  grusproduksjon, og mye mer

TRANSPORT

TJENESTER

Produkter

Transport inn/utland - ADR

Transport i Norge og Skandinavia. Egen sikkerhetsrådgiver for å oppfylle krav om transport og levering av ADR-farlig gods.

Utleie av containere

Utleie av krokcont 22m3 – 35m3 – 42m3 – 48m3 og ISO 8ft-10ft-20 ft- 23 ft

Masseforflytting / tipptransport

Vi transporterer alt av masser som varm/kald asfalt, jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.

Grus- og pukkleveranse fra eget verk

Leverer flere typer masser/fraksjoner, blant annet til veigrus, pukk, kult og sub. Fin sigel sollet fra naturstein med et flott fargespett til ulik bruk i hager gårdsplasser.

Maskinflytting 3 og 4 akslet slep

Utfører det meste innen maskintransport, inkl. følgebiltjenester på transport som regnes som spesialtransport.

Tømmer- og Rundballtransport

Hogst, salg og transport av bjørk, furu og gran, samt fortransport.

Krokløft / Containertransport

Thermotransport

Stykkgods – Partilast – Kjøl/Frysetransport.

Andre produkter & tjenester

TJENESTER

PRODUKTER

Vei, vann og avløp

Vi bygger vei/skogsveier, leverer og skifter septiktanker, samt kobling i den forbindelse. Vi utfører også legging av rør for vann og avløp, og montering av kummer.

Plenjord

Vi leverer sortert kvalitetsjord tilsatt sand / korallsand som kan brukes på flere områder.

Snørydding og sandstrøing

Vi tilbyr og utfører snørydding, sandstrøing og høvling for både kommuner, Forsvaret og bedrifter og privatpersoner.

Korall-/ Skjellsand

Levering av skjellsand til landbruk, jordforbedring og plener. Super for bruk i strandkanten.

Graving/tomtearbeid

Utfører alt innen utgraving og planering av tomter, graving av kabel- og dreneringsgrøfter/nybrott til mindre gravearbeid i hager.

Vaskehall for utleie

Send oss en melding

Ta kontakt. Vi er klare til å svare på spørsmål og gi deg et godt tilbud.

Ring oss

901 92 936